Studio Spedycja.net


SoftwareStudio
Skip Navigation Links.
 
Home  Strona główna
Demo  Demo
O firmie  Kontakt
Raportowanie handlowców

Zarządzanie działem handlowym w firmie jest zadaniem szczególnie trudnym, gdyż zarządzać trzeba grupą handlowców, która posiada dużą samodzielność pracując w terenie. Często potrzebne jest narzędzie pozwalające na łatwe i szybkie raportowanie przez handlowców wyników swojej pracy i podjętych działań.

RAPORTY Z PRACY HANDLOWCÓW -

Zarządzanie na dystans utrudnia utrzymanie motywacji do pracy, właściwego podejścia do wykonywania zadań przez handlowców oraz zapewnienia odpowiedniego morale wśród pracowników. Aby pokonać problemy ograniczające efektywność handlowców, konieczne jest wdrożenie sprawnego systemu informatycznego.

Oprogramowanie może pomóc w pracy kierownictwa przedsiębiorstwa w zakresie:

Doskonalenie działalności handlowej
• Diagnozowanie przyczyn zbyt niskiej skuteczności handlowej
• Metody identyfikacji kierunków usprawnień działalności handlowej
• Metody identyfikacji czynników ograniczających wdrażanie usprawnień

Stawianie celów i wyznaczanie zadań handlowych
• Stawianie celów dla zespołów handlowych
• Stawianie celów indywidualnych dla handlowców
• Wyznaczanie zadań i działań sprzedażowych
• Określanie priorytetów handlowych
• Określanie standardów wyników dla zespołów handlowych
• Określanie standardów wyników dla indywidualnych handlowców

Organizacja działalności handlowców
• Struktura organizacyjna działu handlowego
• Optymalna wielkość zespołów handlowych
• Określenie terytorium działania
• Określenie zadań i uprawnień

Kontrola i ocena wyników handlowych
• Raportowanie z realizacji zadań handlowych
• Zasady kontroli handlowców
• Zasady kontroli sprawności handlowców
• Zasady kontroli aktywności handlowców
• Rozmowy oceniające z handlowcami

 
 


visual studio
Programy Technologia Producent
Skip Navigation Links. Nowoczesne rozwiązanie zapewnia technologia Microsoft ASP.net + AJAX oraz baza danych MS SQL 2008 server.
Języki programowania C#, T-SQL oraz Java.
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań, ul.Ostroroga 5
tel. 061 66 90 641
061 66 90 642
061 66 90 643
061 66 90 644
fax 061 86 71 151
mail poznan@softwarestudio.com.pl
 
(c) Software Studio Sp. z o.o. Poznań 2018
System magazyn narzędzi Magazyn WMS.net Archiwizacja.net Programowanie Windows CE Programowanie Windows Mobile
Reklamacje.net Usługi informatyczne CRM Handlowiec Report Builder Programowanie SQL